Stachys ecologisch advies

Introductie

Ecologisch adviesbureau Stachys is begin 2009 opgericht door Iris Niemeijer.         Stachys richt zich vooral op de flora en vegetatie. U kunt Stachys inschakelen voor vegetatiekarteringen, SNL-karteringen, floramonitoring, insekten-inventarisaties, quickscans / natuurtoetsen, evaluatie van beheer en beheeradviezen. Daarnaast is het ook mogelijk om een insektenmonitoring te laten uitvoeren. Tot de opdrachtgevers behoren diverse Provincies, Waterschap Peel- en Maasvallei, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Landschapsfonds Via Natura, de Duitse Natuurbeschermingsorganisatie NABU Niederrhein en grote en kleine ecologische adviesbureaus in heel Nederland. 

Ecologisch adviesbureau Stachys maakt deel uit van de coöperatie 'Natuurmonitoring.nl' . Dit  samenwerkingsverband omvat twee bedrijven (Flora en Fauna Expert en Dactylis BV) en drie zzp-ers (De Vries Flora en Fauna, Simons botanisch advies en Stachys). Gezamenlijk voeren we grote karteeropdrachten uit voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. Op de website van Natuurmonitoring.nl staat veel informatie over projecten waar Stachys bij betrokken is.

 

Ecologisch adviesbureau Stachys   |   stachys@xs4all.nl   |   alle foto's © I.Niemeijer / D.Schut