Stachys ecologisch advies

Werkzaamheden

Ecologisch adviesbureau Stachys kan worden ingezet voor de volgende werkzaamheden:

Monitoring en inventarisaties

Basisinventarisaties, monitoring en inventarisaties voor Programmabeheer of SNL,  de nieuwe wet Natuurbescherming en Habitatrichtlijn op het gebied van libellen, sprinkhanen, dagvlinders, flora en vegetaties.


Beheeradviezen

Beheeradviezen op het gebied van flora, vegetatie, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. In haar adviezen betrekt Stachys zowel de belangen van de insecten als de belangen van de flora.

 

Ecologisch adviesbureau Stachys   |   stachys@xs4all.nl   |   alle foto's © I.Niemeijer / D.Schut