Stachys ecologisch advies

Introductie

Ecologisch adviesbureau Stachys is begin 2009 opgericht door Iris Niemeijer.         Stachys richt zich vooral op de flora en vegetatie. U kunt Stachys inschakelen voor vegetatiekarteringen, SNL-karteringen, floramonitoring, insekten-inventarisaties, quickscans / natuurtoetsen, evaluatie van beheer en beheeradviezen. Daarnaast is het ook mogelijk om een insektenmonitoring te laten uitvoeren. Tot de opdrachtgevers behoren diverse Provincies, Waterschap Peel- en Maasvallei, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Landschapsfonds Via Natura, de Duitse Natuurbeschermingsorganisatie NABU Niederrhein en grote en kleine ecologische adviesbureaus in heel Nederland. Voor onderzoek aan de herpetofauna en kleine zoogdieren werkt Stachys bij voorkeur samen met andere bureaus of zzp-ers.

Ecologisch adviesbureau Stachys   |   stachys@xs4all.nl   |   alle foto's © I.Niemeijer / D.Schut